Vad kostar det att kastrera en hund?

Hund med veterinär

Att kastrera en hund kostar ganska mycket mer än att kastrera ett mindre djur som en katt. Priset beror också på om det är en tik eller en hanhund som ska kastreras då ingreppet är betydligt större på en tik. Det råder idag mycket delade meningar gällande huruvida du bör utföra kastration på en hund och det är mycket mer omtalat än när det kommer till att kastrera en katt.

Att kastrera en hund kostar normalt mellan 2 000 kronor till 7 000 kronor, genomsnittskostnaden ligger på omkring 4 000 kronor. Kostnaden är i regel lägre för mindre hundar och för hanhundar. Att kastrera tikar kostar ofta mer, räkna med en kostnad på mellan 5 000 kronor till 7 000 kronor.

I den här artikeln ska vi gå igenom mer om priset för kastrering av hund, vad som är skillnaden mellan sterilisering och kastrering av en hund och även skillnader på utförande gällande tikar och hanhundar. Vi ska också gå igenom när kastreringen bör ske i ålder och hur det påverkar din hund. På så sätt blir det enklare för dig att fatta ett beslut om det är det rätta att göra gällande just din hund.

Är det en bra eller dålig idé att kastrera en hund?

Det råder delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att utföra en kastrering på din hund. Det finns både fördelar och nackdelar med det. Svenska Kennelklubben uttrycker oroa över att så många väljer att kastrera sina hundar då det utgör ett hot mot hålbar och långsiktig avel då det gör att urvalet begränsas. De menar vidare att beteendeproblem hos hundar hellre ska lösas via välplanerad avel än via rutinmässig kastration. En kastration ska med andra ord inte ersätta träning och utbildning av hundar för att göra de mer lätthanterliga.

Att kastrera sin hund är positivt för att undvika en del sjukdomar när hunden blir äldre. En kastrerad hund löper mindre risk för att utveckla problem med livmodern och prostatan – dock är det inte en överhängande risk som enbart bör ligga till grund för kastrering. Medicinska problem kan även uppstå av själva kastreringen då hunden ofta enkelt ökar i vikt vilket kan leda till sjukdomar. Även pälskvaliteten kan påverkas hos hunden. Dessutom är det ett stort ingrepp och det är alltid en risk att söva ned en hund.

Hur går kastrering av en hanhund till?

När en hanhund ska kastreras blir den sövd och sedan avlägsnas testiklarna genom ett snitt som görs ovanför pungen. Pungen blir alltså kvarlämnad men den kommer att krympa med tiden. Hunden får oftast både lugnande medel och sövs inför operationen. Nästa steg är att området runt penis och pung rakas och tvättas. På operationssalen sker sedan steriltvätt för att undvika att infektioner sker.

För att operationen ska ske säkert övervakas din hund – så som hans hjärtfrekvens, syrgasmättnad i blodet och temperatur. Din hund får även intravenöst dropp för att främja syresättningen och cirkulationen. Efter att din hund sytts ihop får han vakna i sin bur i lugn och ro. Vid behov kan han få en smärtstillande spruta. När din hund är helt vaken och operationssåret har kontrollerats är det dags för honom att få åka hem.

Kemisk kastrering

Hanhundar kan också kastreras utan ett operativt ingrepp men det är ingenting som varar hela livet ut. Det fungerar genom att ett chip sätts in under huden på din hund. Effekten kan vara i sex eller tolv månader beroende på chippets storlek. Hundens storlek spelar ingen roll för hur lång tid det fungerar. Det chippet gör är att det utsöndrar all hundens testosteron och sedan sker ingen nyproduktion av hormonet. Den här typen av kastration kan användas för att se hur hunden reagerar på kastreringen och därmed förutspå hundens reaktion. Dock är det inte garanterat att så blir fallet.

Hur går kastrering av en tik till?

Vid kastrering av en tik går veterinären in i buken och avlägsnar äggstockarna och livmodern. Snittet går vanligtvis från naveln och bakåt och är betydligt större än när du kastrerar en hanhund. Tiken får också vanligtvis både smärtstillande och lugnande inför operationen och efter sövningen tvättas och rakas området kring naveln. Vid vissa tillfällen genomförs kastreringen via titthål och då lämnas livmodern kvar medan äggledare och äggstockar avlägsnas.

Veterinären gör sedan snittet och avlägsnar livmodern, äggledare och äggstockar. Din tik övervakas med diverse instrument som håller reda på hjärtfrekvensen, temperaturen och syrgasmättnaden i blodet. För att främja cirkulation och syresättning får din hund även intravenöst dropp. Efter det får hon vakna väl inbäddad i sin bur och om hon har ont får hon smärtstillande. När din hund är helt vaken och kontroll av operationssåret har skett får hon åka hem.

Sterilisering av tik

En sterilisering innebär att äggledarna klipps eller snöras för att undvika en dräktighet. Hundens könskörtlar får vara kvar och det sker därmed ingen ändring i beteendet hos hunden.

När bör jag kastrera min hund?

Åldern för kastrering varierar både beroende på hundens kön och vissa andra aspekter. En tik bör kastreras vid en ålder från åtta till nio månader och upp till ett år beroende på ras. Veterinärer brukar rekommendera att du väntar tills din tik har löpt en gång då det anses vara det bästa alternativet. Anledningen till det är att tikens fysiska tillväxt ska vara klar innan kastreringen sker. Om du kastrerar tiken för att förebygga sjukdomar är det också en nackdel att vänta för länge. Tikar kan löpa en ökad risk att utveckla juvertumörer och risken minskar inte om en kastrering sker efter två till tre löp.

En hanhund kan kastreras när den är fyra månader som minst – dock rekommenderas det att vänta tills han blivit sex månader. När det är lämpligt beror dock både på hans ålder och storlek. Om ni vill kastrera en hanhund för att komma till bukt med olämpliga beteenden och för att han ska sluta skvätta ska det göras innan hunden blir för gammal.

Priset för att kastrera hund

Som vi nämnde i inledningen av vår artikel varierar priset både beroende på hundens kön och storlek – men även beroende på vilken veterinärklinik du väljer att anlita. Om vi tänker på snittpriset för att kastrera en hanhund ligger det på 2 000 till 3 000 kronor för en hund som väger under tio kg. Skulle din hund väga över tio kg får du räkna med en kostnad på runt 4 000 kronor. I de fall dina hund väger runt 30 kg eller mer kommer priset istället att ligga runt 5 000 kronor. Det beror dock på vilken klinik du väljer att anlita och ibland även på var du bor. Vissa kliniker tillämpar också en enhetlig prissättning oavsett om du har en liten eller stor hund och då brukar genomsnittspriset ligga runt 4000 kronor.

För kastrering av en tik blir priset mycket högre då det är ett större och mer invecklat ingrepp. Kostnaden brukar landa på från 5 000 till 7 000 kronor när du kastrerar en tik.

Inför kastreringen

Inför kastreringen brukar du få information om vad som gäller från den veterinärklinik du anlitar, dock finns det en del generella saker som alltid brukar gälla. För det första ska hunden badas senast två dagar innan kastreringen ska genomföras. Det kan ske antingen med vanligt hundschampo eller med klorhexidinschampo. På så sätt minskas mängden bakterier i hundens päls vilket gör operationen så klinisk som möjligt.

Hunden ska också vara fastande för att undvika att den kräker under narkosen. Din hund kan dock dricka vatten samma morgon utan problem. Givetvis måste hunden även rastas ordentligt innan operationen då den inte kommer orka med några långa promenader efteråt.

Efter kastreringen

Efter att din hund har kastrerats behöver du förstås också tänka på ett antal saker för att inte din hund ska få komplikationer. En tik måste ta det lugnt i cirka tre veckor efter kastreringen och hon kommer att behöva ta både antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande i några dagar efteråt. En krage är ett måste för att undvika att hon slickar på såret då det kan leda till infektion. Det är korta promenader som gäller för minimal belastning och hon ska inte leka, hoppa eller anstränga sig efteråt.

Även hanhundarna ska ta det lugnt efter operationen och bära krage för att inte komma åt att slicka sig på såret. Det är mycket viktigt att du följer veterinärens rekommendationer efter kastreringen för att underlätta läkningen hos din hund.

Hur påverkas hunden av en kastrering?

När du kastrerar din hund kommer det att påverka denne mer eller mindre. En ung hanhund blir i regel lugnare efter kastreringen vilket kan vara att föredra om du har en väldigt dominant och pigg hund. Okastrerade hundar brukar även skvätta både inne och ute vilket kan vara jobbigt – kastrerar du din hanhund vid ung ålder kan det försvinna.

Efter kastrering av en tik kan även hon bli lugnare. Dessutom slipper hon gå igenom jobbiga löp och skendräktigheter. Det kan göra det mycket jobbigt för hunden att gå igenom det om det är tufft och då kan en kastrering vara ett alternativ som är det bästa för henne.

Anledningar till att inte kastrera din hund

Många är emot kastrering av hundar och anser att det är oetiskt att kastrera din hund. Veterinärer menar dock att de positiva fördelarna överväger riskerna med att lägga hunden på operationsbordet. Om du har planer på att avla på din hund är en kastrering inte ett aktuellt alternativ. Det gäller också om din hund redan blivit några år gammal då det då inte har de fördelar som finns vid kastrering av en yngre hund.

En kastrering kan också leda till att din hunds personlighet förändras då hunden kan bli tröttare och får en ökad aptit. Det kan leda till viktuppgång om du inte noggrant kontrollerar vad din hund får i sig och om den inte får den motion som krävs. För en hanhund kan du prova en kemisk kastrering för att upptäcka eventuella personlighetsförändringar men för tikar finns inget sådant alternativ.

När du kastrerar din hund kan det även leda till urininkontinens – det gäller både för hanhundar och tikar.

Ta ditt beslut

Efter att du har läst igenom all vår information kan det kanske vara enklare för dig att ta ditt beslut. Det handlar helt enkelt om att avgöra om det är värt det eller inte. Nu när du har koll på vad det kommer att kosta dig kan det vara enklare att avgöra om det är ett alternativ som passar dig och din hund.

Som vid alla andra operationer innebär det förstås en viss risk vid kastration och det är upp till dig att avgöra om den lilla risken överväger fördelarna med att kastrera hunden. Är det tillräckligt att riskerna för livermodercancer och prostataproblem minskar avsevärt?

En kastrering leder ofta till viktökning hos hunden och det är också någonting du bör överväga. Kommer du kunna kontrollera din hunds foderintag och ge den extra motion som kommer att krävas för att din hund ska kunna hålla vikten? Hundens pälskvalitet kan också förändras. Hunden kan också drabbas av övervikt efter en kastration på grund av att hundens muskelmassa inte utvecklas på samma sätt.

Om din hanhund är av en maffig ras kan en kastrering vid tidig ålder leda till att han inte blir lika stor som han annars skulle ha blivit. Det är också någonting du bör ha i beaktande innan du bokar tid för att kastrera din hund.

Många gånger är det temperamentet hos en hanhund som är en stor bidragande faktor till att kastrering övervägs. Om din hund är ung försvinner ofta könsdriften till stor del efter kastrationen. Dock är det så att om din hund redan är aggressiv kan det komma att försämras efter att du har kastrerat din hund. Så om du har problem med en vuxen hund som är aggressiv bör du istället vända dig till någon som kan hjälpa dig att träna den eller en hundpsykolog.

Att kastrera din hund är alltså någonting som både har positiva och negativa sidor. Om du till exempel har två hundar av motsatt kön som är syskon är det viktigt att de inte parar sig och då kan kastrering av den ena vara ett bra val. Det är din individuella situation som avgör om du bör kastrera hunden eller inte och det är ett val som enbart du ska göra. Tänk efter och känn efter om du tycker att det är värt det. Om du bestämmer dig för att kastrera hunden kan det vara klokt att jämföra priset hos olika närliggande veterinärkliniker.