Vad är en kennel?

Två rottweilervalpar

En kennel är en registrerad verksamhet med uppfödning av hundar, man kan kalla sig för hunduppfödare. Ägaren har hundar som den avlar på, de parar en tik som därefter får valpar. Dessa valpar säljs sedan vidare till nya ägare. Ibland väljer kennelägaren dock att behålla vissa valpar som de tror har stor potential att få fina meriter på utställning t.ex. och om de får det kan de sedan avla vidare på dessa hundar och det blir fina avkommor.

Svenska Kennelklubben

SKK kallar sig för ‘’hundägarnas riksorganisation’’ och de jobbar för att sprida information, utbilda och ge rådgivning i alla sorters hundfrågor. De vill tillsammans med sveriges hundägare, hunduppfödare och kennlar arbeta för en god och sund hundavel. De finns för alla hundar och människors trivsel och eget bästa helt enkelt.

Genom att vara registrerad som kennel hos SKK finns det vissa regler man måste följa. Det är regler framtagna med sunt förnuft till både uppfödare, nya ägare och hundarnas fördel. Har man då en registrerad kennel hos SKK måste dessa regler följas men bör inte vara något märkvärdigt för den som avlar för att få friska och sunda raser.

Man registrerar sin kennel hos SKK (Svenska Kennelklubben) och det kostar en engångsavgift som för närvarande är 2750kr (år 2017) när man registrerar ett kennelnamn för första gången.

Ansvar

Man ska vara beredd att lägga ner mycket av sin tid, det innebär ett stort ansvar att driva en kennel. Man ska vara beredd på att det kan uppstå tvister, oförutsedda utgifter och man ska vara beredd på att det kan bli väldigt kostsamt och det är i längden kanske inte en verksamhet man kan leva på. Att driva kennel gör man oftast inte för att gå med vinst men däremot som ett fritidsintresse att ha på heltid. Har man hundar och uppfödning finns det nämligen ett ansvar som man bär dygnet runt alla dagar om året. Detta gäller alltid så länge man äger minst en hund, man behöver inte nödvändigtvis ha uppfödning eller kennel för att ha ett sådant ansvar.

Köpare

Därför är det även viktigt för den som har en kennel att se till att deras valpar och hundar säljs vidare till en person som har den tid, pengar och tålamod som krävs för att uppfostra och ta hand om en hund långsiktigt. Det ska gärna finnas en så pass långsiktig plan som på 10 år framåt, som är en genomsnittlig levnadsålder för en hund. Vissa hundraser kan dessutom leva upp till 16 år. Inom SKK finns det ett särskilt avtal som alla registrerade kennlar måste följa och skriva under, samt den nya hundägaren.

Om man som ägare av en ny hund har köpt den av en kennel kan det vara trevligt om man håller kontakten med varandra för att följa hundens utveckling. Det kan även vara bra att hålla kontakten ifall man har frågor och funderingar om hunden, rasen, träning, motion, ja vad som helst. Som kennelägare har man nämligen väldigt ofta mycket erfarenhet och kunskap om de hundraser man föder upp.