Bästa kattförsäkringen 2022

Katt på bord hos veterinär

Att tänka på när man skaffar kattförsäkring

Det kan vara mycket klokt att titta lite extra på vad kattförsäkringen verkligen ersätter i förhållande till vad man får betala för den. I alla kattförsäkringar ingår en veterinärvårdsförsäkring som ger kattägaren ersättning om katten blir sjuk eller skadar sig och behöver vård.

All vård måste utföras av en godkänd veterinär för att försäkringen ska ge ersättning och om det inte är absolut akut kan det vara klokt att kontakta sitt försäkringsbolag för att se om det ges ersättning. I de allra flesta försäkringar finns också en livförsäkring, och om katten inte är rasren ersätter livförsäkringen ofta bara omkring 1000 kronor.

Det finns ofta flera olika tilläggsförsäkringar som kan vara bra att jämföra. I vissa försäkringar ingår till exempel medicinförsäkring, reseförsäkring och liknande.

Vad bör man jämföra?

När man ska skaffa en försäkring till sin katt kan det vara bra att jämföra de olika försäkringarna. Men vad bör man egentligen jämföra?

Karens

Hur lång är karenstiden? Det vill säga, under hur många dagar måste katten ha haft försäkringen innan den ger ersättning för skada eller sjukdom? Vissa försäkringsbolag har ingen karens alls medan andra har upp till en månads karens. Det innebär att försäkringen inte täcker skador som uppkommer inom en månad efter att försäkringen tecknats.

Finns det undantag?

Det är också en fördel att jämföra om det finns några undantag som inte täcks av försäkringen. Det kan till exempel vara så att vissa tandsjukdomar, ärftliga sjukdomar med mera inte täcks även om katten skulle drabbas av dem.

Kattens ålder

Hos vissa försäkringsbolag finns det en regel som säger att katten inte kan försäkras om den är yngre än sex veckor. Vid nyteckning kan det också vara så att katten inte får vara äldre än ett visst antal år. I andra fall kan det krävas intyg från en veterinär för att katten ska försäkras. Det är också viktigt att jämföra om det är så att ersättningsbeloppen sjunker i takt med att katten blir äldre.

Vad kostar försäkringen?

Det är också bra att tänka på att jämföra hur mycket man får betala för försäkringen. Ibland kan det vara bättre att betala lite mer och få en mer täckande försäkring än att ha en billig premie som sedan inte täcker allt.

Annat bra att tänka på

Det är bra att teckna försäkringen så tidigt som möjligt när man köper en katt. För det första kan man få en del rabatt på priset och för det andra kan man också se till att katten har ett bra försäkringsskydd redan från start. Hos vissa försäkringsbolag ger försäkringen bara ersättning för vissa sjukdomar om katten varit oavbrutet försäkrad från ung ålder.

Om man vill spara pengar och få en billigare premie kan det ofta vara bra att välja en låg självrisk under kattens första år. Det är ofta då katter tenderar att skada sig. När katten sedan är lite äldre kan man höja självrisken och spara in ett par kronor på premien, eftersom katten då har mindre skaderisk.