Hunddagis

Man går med två hundar

De flesta känner nog till i stora drag vad ett hunddagis handlar om. Det går att lista ut att det hela rör sig om någon form av dagisverksamhet för hundar. Själva idén går ut på att den aktuelle företagaren passar hundar när ägarna antingen jobbar eller är på semester. De olika verksamheterna kan dock skilja sig åt markant både till utseende, storlek och verksamhetsgrad. Hundar som lämnas på hunddagis här i Sverige har det mycket bra och det finns utförliga regelverk som garanterar deras trygghet vid vistelse utanför det egna hemmet.

Regelverk

Det är lätt att tro att vem som helst kan starta ett hunddagis och börja passa andras hundar men i själva verket finns det en del regler att förhålla sig till. Ska man till exempel passa fyra eller fler hundar i sitt hem mot betalning måste man först vända sig till länsstyrelsen och söka tillstånd. Det är också så att lokalen eller lokalerna måste vara godkända av miljöförvaltningen för både människors och djurs säkerhet. På jordbruksverket finns alla tips och regler kring vilka tillstånd och djurskyddslagar som måste följas innan det aktuella hunddagiset kan öppna för att ta emot hundar.

Utbildning

Den som vill arbeta med hundar och förvara hundar i dagismiljö måste också ha rätt utbildning. Denna ska enligt jordbruksverkets rekommendationer bland annat innehålla kunskap om djurskyddslagen, problemhundar, enklare sjukvårdskunskaper, kännedom om olika hundraser samt allmänt om stress, hundras beteende och smittspridningskunskaper.

Dagöppna hunddagis

Hunddagis som håller öppet under dagtid är kanske den vanligaste verksamhetsformen när det kommer till att passa andras hundar. Här finns mängder av olika alternativ alltifrån lokaler i lantmiljö till anpassade tomter i stadsmiljö. Det alla har gemensamt är dock att hundarna har rätt till anpassade utrymmen där de kan vila såväl ute som inne samt att de behöver aktiveras.
Hundarna ska dessutom ha tillgång till foder och vatten.

Verksamheterna brukar karaktäriseras av att hundarna leker tillsammans i rastgårdar och går på promenader i parker eller skogsmiljö. Ägarna kan ofta följa hundens dag på sociala medier som facebook eller instagram. De flesta som använder denna typ av tjänst arbetar långa dagar och varken kan eller vill lämna hunden ensam så länge.

Nattis

Det finns också hunddagis som håller öppet dygnet runt och tar emot hundar när ägarna åker utomlands. Här får hundarna oftast tillgång till ett eget litet krypin i form av en box där de kan vila nattetid. Reglerna kring storlek på boxar m.m finns utförligt beskrivna på jordbruksverket. Det är också så att man ställer höga krav på själva inredningen med tanke på att hunden i fråga varken ska kunna skada sig själv eller andra hundar. Även temperatur och luftfuktighet tas med i beräkningarna.

Hunden i fråga checkas in och får stanna den tid som avtalats mellan ägare och företagare samt får tillgång till ett antal jämnt fördelade rastningar, aktiviteter och måltider dagligen. Både dagsverksamhet och nattverksamhet ställer dock krav på hundarna som kommer. De måste bland annat vara vaccinerade mot till exempel kennelhosta, parvo och valpsjuka. Ägaren får uppvisa vaccinationsintyg innan hunden hälsas välkommen för allas säkerhet.