Bästa hundmaten för din hund

Bästa hundmaten

Vi går igenom vad vi anser är rätt och hälsosam mat för olika typer av hundar beroende på ras. Bra mat är såklart centralt i din hunds välmående.

Hundfoder på svenskt kött med 32% protein

Mat för just din hundras

är inte alltid nödvändigt. En hund är en hund oavsett storlek eller färg. Alla hundar behöver näringsrik mat. Oftast går det väldigt bra att välja generisk mat som passar alla raser – och att servera samma mat till dina hundar om du har två eller fler hundar som är olika stora eller till och med är olika raser.

Självklart kan det uppstå situationer som gör att din hund behöver en viss typ av mat baserat på ras eller storlek. Uppstår inga problem är det oftast okej, och skulle det göra det är det viktigt att träffa veterinär som kan hjälpa dig specialisera hundens kost.

Näringsämnen i hundmat

När det kommer till hundmat skiljer denna sig lite från människans kost. Hunden härstammar från vargen som i sin tur äter mycket kött och väldigt lite vegetariskt. Resultatet är att inte direkt att hunden måste äta massa kött men snarare att hunden inte bör få i sig så mycket energi från kolhydrater, energin bör som i kött snarare komma ifrån fett och protein. Det är huvudbyggstenarna i hundens mat.

Kolhydrater för en hund

Här skiljer hunden sig lite från människan även om det finns en del likheter. Stärkelserik kost betyder för hunden instabilt blodsocker och lägre mättnadskänsla, det vill säga att hunden äter mer. Hundar utvinner dock energi bättre ur fett än ur kolhydrater. Därför kan hundmat med för mycket kolhydrater i förhållande till fett leda till fetma och låga energinivåer hos din hund vilket i sin tur kan leda till en mindre välmående hund.

Nödvändigt med kött i hundmat

Det finns ingenting som säger att en hund måste få i sig kött, men däremot innehåller kött det hunden mår bra av i form av höga fett- och proteinhalter men samtidigt låga halter kolhydrater. Det är bra för en hund av anledningar nämnda ovan.

Vegetarisk hundmat

Det går såklart att hitta vegetariska alternativ. Vi rekommenderar hundfodret Yarrah Organic Vega, men i kombination med ett annat högkvalitativt hundfoder. Det är nämligen så att många vegetariska hundfoder på marknaden innehåller mer kolhydrater än vad vi rekommenderar.

Därför tycker vi att man kan använda sig att vegetariska hundfoder i kombination med kvalitativa köttfoder. Då kan man skapa en balans för hunden. I regel räcker det med vanligt köttfoder men det finns vegetariska alternativ. Av dem vi hittat är Yarrah Organic Vega det bästa vi hittat.

Yarrah Organic Vega

Torrfoder eller färskfoder är oviktigt

Det viktiga är vilken näring din hund får i sig. Om detta kommer från torrfoder eller färskfoder är oviktigt, däremot kan torrfoder precis som färskfoder vara mer eller mindre bra beroende på produkt. Vi rekommenderar höga fett och proteinhalter, kortfattat innebär det höga kötthalter.

Skulle hunden må dåligt eller på andra sätt visa ett behov av en annan typ av kost gör man bäst i att gå till veterinären. Vanligt hundfoder med hög kötthalt är vad vi rekommenderar.

Sammanfattning och vår rekommenderade hundmat

Lite kortfattat kommer hunden helt oavsett ras från rovdjuret vargen som ute i naturen i princip uteslutande ätit kött. Därför har hunden anpassat sin absorbering av energi mot just fett och är sämre på att absorbera kolhydrater.

Det innebär att vi bör undvika mycket kolhydrater och välja hundmat som innehåller mycket fett istället.

Protein är människokroppens byggstenar men också hundens. Därför är det viktigt för hunden med hög proteinrik halt i maten som hunden äter regelbundet, oavsett om det är torr- eller färskfoder.

Det innebär i sin tur att hundmaten också ska innehålla en hög halt kött. Vill vi hitta bra hundmat med hög fett- och proteinhalt är kött en bra lösning för hundens välmående. Vi rekommenderar Taste of the Wild High Prairie Canine då det innehåller det som vi i denna artikeln förklarar är så viktigt.

Hundfoder på svenskt kött med 32% protein