Basset

Hundrasen Basset

Basset hound, ofta förkortat basset, är en jakthundsras från Storbritannien. Den har korta ben och arbetar som en långsamdrivande hund vid jakt, men den används inte bara till jakt utan är också en populär sällskapshund. Med sin stabila kropp, långa öron och godmodiga intryck är det en ras vi snabbt tar till våra hjärtan. Det är en social och tillgiven hund som tycker om både sina människor och andra hundar. Man behöver ha mycket tålamod när man tränar en basset, eftersom den är en självständig hund med egen vilja. Den är alltså inte som en vallhund som till varje pris vill vara sin matte eller husse till lags.

Rasen kom till på 1800-talet när man korsade en fransk utställningshund, basset artésien normand, med blodhund för att råda bot på den extrema inavel rasen blivit utsatt för. På grund av storleksskillnaden fick valparna förlösas med kejsarsnitt. Rasen var vid det laget redan godkänd och en rasklubb bildades i slutet av 1800-talet. Den klubben lades ner 1921 då intresset var lågt, men bildades på nytt 1954. Basseten är i dag en stor ras i sitt hemland, där det till antalet finns många hundar av rasen.

Basseten är en långsam men systematisk jakthund som fungerar bra i buskiga marker och där det är snårigt. Den jagar i flock genom att man släpper loss många bassetar på samma gång för att hetsa kaniner. Jägarna kommer sedan efter hundarna till fots. Från blodhunden har den fått sitt goda luktsinne, vilket gör den utmärkt till eftersökshund. Även om det är en jakthund är den i dag ändå mest populär som sällskapshund. Det är en uthållig hund med ett dovt skall som hörs ordentligt i skogen.

Det är en vänlig hund som varken ska, eller får, visa aggressivitet. Det är en lugn ras som inte ska visa något tecken på nervositet eller skygghet. Namnet basset kommer från franskans ”bas” som betyder ”låg sak”.

1971 bildades Svenska Bassetklubben. Flera olika varianter av basset ingår i den: basset hound, basset artesien normand, basset fauve de bretagne, grand basset griffon vendéen och petit basset griffon vendéen. Den blev en officiell rasklubb 1982 och har i dag fem lokalavdelningar. Klubben ordnar bland annat utställningar, viltprov och drevprov, lokala bassetträffar samt utbildning av domare till vilt- och drevprov. Det finns också fyra olika rasklubbar som är anslutna till klubben.

I Norge blev en basset känd sedan den hoppat från en balkong på femte våningen och överlevde utan allvarliga skador. Det verkar ha varit de stora, fladdrande öronen som dämpade farten när hunden föll.